Τ.2221082372  | stameloj@otenet.gr Χαλκίδα, 34100 | Εύβοια
Τ.2221082372  | stameloj@otenet.gr

ΚΑΓΚΕΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Κάγκελα Σιδήρου, Ορείχαλκου ή Αλουμινίου για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Για μπαλκόνια, σκάλες, περιφράξεις, κήπους, κλπ, κάγκελα υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και αισθητικής για κάθε χρήση και ανάγκη!