Τ.2221082372  | stameloj@otenet.gr Χαλκίδα, 34100 | Εύβοια
Τ.2221082372  | stameloj@otenet.gr

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ
 • 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
 • 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
 • 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 • 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
 • 5. ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
 • 6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
 • 7. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
 • 8. ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ ΕΛΕΝΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
 • 9. ΜΑΝΔΑΛΟ ΕΛΕΝΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
 • 10. ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ
 • 11. ΕΛΑΣΜΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΕΡΑ (ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ)
 • 12. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ)
 • 13. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ
 • 14. ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΜΒΟΛΑ
 • 15. ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
 • 16. ΨΕΥΤΟΚΑΣΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

 • 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
 • 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
 • 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 • 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
 • 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
 • 6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
 • 7. ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
 • 8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ
 • 9. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
 • 10. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ ΜΑΝΔΑΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • 11. ΜΑΝΔΑΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • 12. ΔΙΠΛΟΣ ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ
 • 13. ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΕΡΑ
 • 14. ΤΣΙΜΟΥΧΑ
 • 15. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ)
 • 16. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ
 • 17. ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΜΒΟΛΑ
 • 18. ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
 • 19. ΨΕΥΤΟΚΑΣΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)